Σας  ενημερώνουμε ότι την εβδομάδα από 18  Μαΐου μέχρι και 22 Μαΐου  θα προσέρχονται για τα μαθήματά τους στο σχολείο  οι μαθητές της  Α και Β Λυκείου ως ακολούθως:

ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΕΤΑΡΤΗ    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Α   ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι μαθητές που το επώνυμό τους ξεκινάει από :

Από Α    μέχρι και   ΖΕΡ

Από ΚΑΤΣΙ     μέχρι και    ΛΕΟ

Από ΜΑΣΤ   μέχρι και    Ξ

Από ΣΗ    μέχρι και    ΤΣΙΟ

Β   ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι μαθητές που το επώνυμό τους ξεκινάει από :

Από    Α    μέχρι και     ΓΙΟ

Από    ΜΑΤΘ    μέχρι και    ΡΗ

ΤΡΙΤΗ   ΚΑΙ  ΠΕΜΠΤΗ

Όλοι οι υπόλοιποι μαθητές

 

 

Επαναλειτουργία σχολείου για Α’ και Β ‘ Λυκείου (18-22 Μαΐου)