Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών πανελλαδικών εξετάσεων 2022

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών πανελλαδικών εξετάσεων 2022

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι υπεγράφη και αποστέλλεται προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η αριθ.Φ.251/165669/A5/17-12-2021 Υπουργική Απόφαση στην οποία συγκεντρώνονται οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης

Απόφαση προσωρινής αναστολής λειτουργίας της Γ ́ τάξης σχολικής μονάδας. Έναρξη τηλεκπαίδευσης

Απόφαση προσωρινής αναστολής λειτουργίας της Γ ́ τάξης σχολικής μονάδας. Έναρξη τηλεκπαίδευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Σύμφωνα με την απόφαση της ΔΔΕ Λακωνίας  αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία της Γ’ Τάξης του 1ου ΓΕΛ Σπάρτης από την Τετάρτη 15/12/2021 μέχρι και τη Πέμπτη 23/12/2021. Τα μαθήματα θα διεξάγονται Eξ Aποστάσεως μέσω Webex. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα για την εβδομάδα 6/12- 10/12

Ωρολόγιο Πρόγραμμα για την εβδομάδα 6/12- 10/12

Εξαιτίας της πενθήμερης εκδρομής της Γ ΄Λυκείου το πρόγραμμά μας τροποποιείται ως εξής (κλικ στον υπερσύνδεσμο):  ⇓⇓⇓ Πρόγραμμα από 6/12/2021 μέχρι 10/12/ 2021  

Παρουσίαση Νέων Προγραμμάτων Σπουδών ΙΕΠ

Παρουσίαση Νέων Προγραμμάτων Σπουδών ΙΕΠ

Το Ι.Ε.Π. οργανώνει διαδικτυακές παρουσιάσεις από τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021, έως την Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 14:00 έως 17:00, κατά τις οποίες οι επόπτες των νέων Π.Σ. θα παρουσιάσουν το έργο τους στην εκπαιδευτική κοινότητα και θα ακολουθήσει συζήτηση Δελτίου Τύπου