Υπολογισμός των μορίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017

Υπολογισμός των μορίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017

Τα μόρια για κάθε επιστημονικό πεδίο προκύπτουν από τα 4 μόνο μαθήματα του κάθε πεδίου. Για τον υπολογισμό των μορίων εφαρμόζεται ο τύπος:

Πανελλαδικές 2017: H τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης κατανομής Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά πεδία

Πανελλαδικές 2017: H τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης κατανομής Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά πεδία

Τροποποιούμε την με αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 τ. Β?) υπουργική απόφαση «Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α?) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.», ως ακολούθως:

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 : Τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 : Τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α?/14-05-2015), οι μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2016-17 έχουν ήδη επιλέξει και παρακολουθούν μία από τις παρακάτω Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού: 

Τι αλλάζει σε Πεδία και μαθήματα στις πανελλαδικές 2017

Τι αλλάζει σε Πεδία και μαθήματα στις  πανελλαδικές 2017

Η εγκύκλιος σχετικά με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά Επιστημονικό Πεδίο και Ομάδα Προσανατολισμού σε μορφή pdf H τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης κατανομής Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά πεδία σε μορφή pdf ΠΗΓΗ: Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων