Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2016 ? 2017.

 Προκηρύχθηκε από τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας Αντιστράτηγο ΠΣ Ιωάννη Καρατζιά, ο Διαγωνισμός για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2016 ? 2017.Αναλυτικά την προκήρυξη δείτε εδώ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η παραγωγή λόγου στις Πανελλαδικές εξετάσεις

ΠΗΓΗ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  από τους: Αγάθη Γεωργιάδου, PhD & Γιάννης Ι. Πασσάς, MEd          Η παραγωγή γραπτού λόγου στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας αποτελεί για χρόνια αντικείμενο συζητήσεων και αντιπαραθέσεων, τόσο εξαιτίας

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για την προφορική εξέταση στις πανελλαδικές

ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τη δυνατότητα προφορικής εξέτασης έχουν υποψήφιοι  που λόγω της υφιστάμενης φυσικής αδυναμίας τους (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, φάσμα αυτισμού, κινητική αδυναμία άνω άκρων ή προβλήματα στην όραση), αδυνατούν να εκφράσουν γραπτά τις γνώσεις