Οδηγίες για την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο

Οι οδηγίες σε μορφή pdf Παράρτημα Ι σε μορφή doc Παράρτημα II σε μορφή doc Παράρτημα IIΙ σε μορφή xls Παράρτημα IV σε μορφή doc Παράρτημα V σε μορφή pdf Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 48/08-12-2016

2016- 2017: Ενημε?ρωση των υποψηφίων για τα εξεταζο?μενα μαθη?ματα σε πανελλαδικο? επι?πεδο.

2016- 2017: Ενημε?ρωση των υποψηφίων για τα εξεταζο?μενα μαθη?ματα σε πανελλαδικο? επι?πεδο.

Το άρθρο προέρχεται από την ενημερωτική εκπαιδευτική ιστοσελίδα esos.gr Εγκύκλιο, προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές της τελευται?ας τα?ξης ΓΕΛ σχολικου? ε?τους 2016-2017 και  οι απόφοιτοι- υποψήφιοι για τα ΑΕΙ που θα εξεταστούν στις  επικείμενες  Πανελλαδικε?ς Εξετα?σεις ΓΕΛ 2017 σχετικα? με