Διευκρινίσεις για τις απουσίες λόγω της εποχικής γρίπης

Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με την  εγκύκλιο «Διευκρινίσεις για τις απουσίες λόγω γρίπης»(αρ. πρωτ. Φ1/24044/Δ2/15-2-2019 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ) σύμφωνα με την οποία οι απουσίες των μαθητών/τριών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης δεν θα ληφθούν υπόψη για τον

Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης με ειδικές πανελλαδικού επιπέδου εξετάσεις

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Ικανοποιείται μετά από δεκαετίες ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα Τμημάτων Μουσικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης για ειδικές εξετάσεις εισαγωγής των υποψηφίων, όπου θα λαμβάνεται υπόψιν το επίπεδο

Εγκύκλιος για τις απουσίες μαθητών λόγω της εποχικής γρίπης

Σας ενημερώνουμε ότι εστάλη στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις σχολικές μονάδες όλης της χώρας Εγκύκλιος με την οποία οι απουσίες των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της

Πράξη ανάθεσης πραγματοποίησης εκδρομής της Β Λυκείου στα Ιωάννινα

Σήμερα  15 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:20 στο γραφείο  της Δ/ντριας  του 1ου Γενικού Λυκείου Σπάρτης συνήλθε η επιτροπή που συγκροτήθηκε για να εξετάσει τις οικονομικές προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων για την πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας προς τα σχολεία για τη γρίπη

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας προς τα σχολεία για τη γρίπη

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την εμφάνιση της εποχικής γρίπης, συστήνονται στις σχολικές μονάδες οι ακόλουθες οδηγίες με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσής της: 1. Παιδιά που εμφανίζουν συμπτώματα γρίπης αναμένουν, σε χώρο όπου δε θα έρχονται σε επαφή με