ΤΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/2020 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 456/ τ.Β’/ 13-02-2020  προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό πρακτορείο, προκειμένου να του αναθέσει, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των προσφορών, την προγραμματιζόμενη ημερήσια μετακίνηση –εκπαιδευτική  επίσκεψη των μαθητών της  Γ΄ τάξης στην Αθήνα, στις  12 Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και κατά τις ώρες 08:00 – 21:00 περίπου, σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές:

α) Προορισμός: Σπάρτη – Αθήνα ( μέσω της νέας Εθνικής Οδού)

β) Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 48 μαθητές και  3 συνοδοί καθηγητές. Σύνολο: 51 άτομα

γ)  Μεταφορικό μέσο: μισθωμένο λεωφορείο.

δ) Ζητούμενες υπηρεσίες-πρόγραμμα επισκέψεων: Σπάρτη- Αθήνα – Σπάρτη, με ενδιάμεσες στάσεις για φαγητό.

  Οι κλειστές προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση του σχολείου μας μέχρι και την Δευτέρα  8-04-2024,  ώρα 11.00 π.μ.  και να περιέχουν:

α) την τελική συνολική τιμή του ταξιδιού,

β) την οικονομική επιβάρυνση ανά μαθητή και

γ) υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ (εκτός από ΚΤΕΛ,  βάση του νόμου 2446, άρθρο 1, παράγραφος 2β).

δ) Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή.

             Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα στη 12:00 το μεσημέρι.                

 Η Διευθύντρια

Γεωργία Κυριακοπούλου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη μαθητικής εκδρομής στην Αθήνα