Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού Γ΄Λυκείου- 7 Kριτήρια Αξιολόγησης από το ΙΕΠ

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να βασιστεί η αξιολόγηση των μαθητών και των μαθητριών σε ουσιαστικές δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής ερμηνευτικού ? κριτικού λόγου στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, έγινε η τροποποίηση των σχετικών άρθρων κατά το μέρος που αφορούν στην αξιολόγηση του μαθήματος:

Η εξέταση του μαθήματος της Ιστορίας Β΄ Λυκείου

  Οι μαθητές εξετάζονται στο μάθημα της Ιστορίας της B΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου με συνδυασμό θεμάτων/ερωτήσεων, που ταξινομούνται σε δύο (2) ομάδες: Ι. Στην ομάδα Α΄ περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα που αναλύονται σε επιμέρους ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχονται οι ιστορικές γνώσεις

Η παραγωγή λόγου στις Πανελλαδικές εξετάσεις

ΠΗΓΗ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  από τους: Αγάθη Γεωργιάδου, PhD & Γιάννης Ι. Πασσάς, MEd          Η παραγωγή γραπτού λόγου στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας αποτελεί για χρόνια αντικείμενο συζητήσεων και αντιπαραθέσεων, τόσο εξαιτίας

Κριτήριο Αξιολόγησης στην Έκθεση Γ Λυκείου

Κριτήριο Αξιολόγησης στην Έκθεση Γ Λυκείου

       Κείμενο: Κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί πριν λίγα χρόνια πόσο επίκαιρη θα γινόταν η αρετή της ανεκτικότητας. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ότι οι εθνικές και θρησκευτικές διαφορές ήταν δυνατό να εκτραπούν τόσο εύκολα σε μίσος,

Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου

Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου

Α.ΚΕΙΜΕΝΑ  ΚΕΦ. XXVII «Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam aetate recesserat, devertit ad eum. Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam suam, cui «Atreus» nomen est, ei desideranti legit. Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse