Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο από τη Δευτέρα 9/11/2020 θα παραμείνει κλειστό.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της Σύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης  με το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στους μαθητές.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Η επικοινωνία με το σχολείο θα γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 1lykspar@sch.gr

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!    🙂 

Ενημέρωση για την τηλεκπαίδευση από Δευτέρα 9 Νοεμβρίου