Οδηγίες που  αφορούν: 

την υλοποίηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 

την ενημέρωση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων («ΥΠΑΙΘ»), ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Δείτε παρακάτω το έγγραφο: 

οδηγίες- συμβουλές- προτάσεις για   σωστή χρήση webex  από  τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές 

Οδηγίες και πληροφορίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση