Ερευνητικές Εργασίες Α’ Λυκείου-Α Τετράμηνο

  1. Η κοινωνική διάσταση του φαινομένου της μόδας και η τεχνολογία της μόδας και η τεχνολογία των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί. (Μαρία Δρεπανιώτη – Γεώργιος Φραγκάλας)
  2. Εθελοντισμός – Κοινωνία πολιτών – Κοινωνικές δράσεις. (Θεόδωρος Παπασαράντος – Ευγενία Κατσίχτη)
  3. Τα βιολογικά και μεταλλαγμένα τρόφιμα στη ζωή μας. (Ιωάννης Μηνακάκης – Γεώργιος Πετροπουλάκης)

     4 .α) Εφηβεύω.. (Μαρία Δεμοιράκου)

         β) Tελική Παρουσίαση

    5.Η δυναμική της προσωπικότητας στην Αρχαία Σπάρτη. (Αμαλία Νικολοπούλου – Απόστολος Παπατσίρος)

Ερευνητικές Εργασίες Α’ Λυκείου-Β Τετράμηνο

  1. Εθελοντισμός – Κοινωνία πολιτών – Κοινωνικές δράσεις.

      2.α)  Εφηβεύω …    β) Τελική Παρουσίαση

  1. Παραδοσιακές φορεσιές στην Ελλάδα.
  2. Μορφές ενέργειας.
  1.  Μυθικές μορφές.

Βίντεο της ομάδας Εφηβεύω!

2012-2013: Ερευνητικές Εργασίες Α Λυκείου