2012-2013: Ερευνητικές Εργασίες Α Λυκείου

2012-2013: Ερευνητικές Εργασίες Α Λυκείου

   Ερευνητικές Εργασίες Α’ Λυκείου-Α Τετράμηνο Η κοινωνική διάσταση του φαινομένου της μόδας και η τεχνολογία της μόδας και η τεχνολογία των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί. (Μαρία Δρεπανιώτη – Γεώργιος Φραγκάλας) Εθελοντισμός – Κοινωνία πολιτών – Κοινωνικές δράσεις. (Θεόδωρος Παπασαράντος