Ερευνητικές Εργασίες

Α/Α Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας ? Α Λυκείου
1 «Η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή εποχή»Θωμάς Διονύσιος – καθηγητής Πληροφορικής
2 «Τα comics στις πέντε ηπείρους»Καλοπίσης Δημήτριος – καθηγητής Τεχνολογίας
3 «Το παιδικό παιχνίδι από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα»Ρετσινάς Σωτήριος – καθηγητής Τεχνολογίας
4 «Η γλώσσα του σώματος: Προσπάθεια ερμηνείας ενός κρυφού ή ασυνείδητου κώδικα επικοινωνίας»Κονίδης Παναγιώτης – καθηγητής Τεχνολογίας
5 «Επαγγελματικός Προσανατολισμός»Κουτσαλιάρη Ελισσάβετ – καθηγήτρια Τεχνολογίας

 

Α/Α Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας ? Β Λυκείου
1 «Έλληνες μετανάστες»Τσούκα Ξανθή – καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας
2 «Εικονικές επιχειρήσεις»Ράλλης Παναγιώτης – καθηγητής Οικονομικών
3 «Κοινωνικά δίκτυα. Η επίδρασή τους στην ανθρώπινη επικοινωνία»Θωμάς Διονύσιος – καθηγητής Πληροφορικής
4 «Αθλητισμός – Πρωταθλητισμός – Ντόπινγκ»Καλοπίσης Δημήτριος – καθηγητής Τεχνολογίας
5 «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»Ρετσινάς Σωτήριος – καθηγητής Τεχνολογίας
2014- 15 :Θέματα Ερευνητικών Εργασιών