2014-2015: Δημοσίευση Ερευνητικών Εργασιών

2014-2015: Δημοσίευση Ερευνητικών Εργασιών

Α/Α          Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας ? Α Λυκείου 1 «Η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή εποχή»Θωμάς Διονύσιος ? καθηγητής Πληροφορικής 2 «Τα comics στις πέντε ηπείρους» Καλοπίσης Δημήτριος ? καθηγητής Τεχνολογίας 3 «Το παιδικό παιχνίδι από

2014- 15 :Θέματα Ερευνητικών Εργασιών

2014- 15 :Θέματα Ερευνητικών Εργασιών

Ερευνητικές Εργασίες Α/Α Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας ? Α Λυκείου 1 «Η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή εποχή»Θωμάς Διονύσιος – καθηγητής Πληροφορικής 2 «Τα comics στις πέντε ηπείρους»Καλοπίσης Δημήτριος – καθηγητής Τεχνολογίας 3 «Το παιδικό παιχνίδι από την αρχαία Ελλάδα