Μνήμες και Ολοκαυτώματα- Επέτειος 28ης Οκτωβρίου 1940

Το σχολείο μας τίμησε κι εφέτος την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου σε μια διαφορετική από τις άλλες φορές εκδήλωση. Χωρίς απαγγελίες, χωρίς ζωντανή αφήγηση, χωρίς τραγούδια από τη χορωδία μας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε η παράδοση της σημαίας από

Διευκρίνιση για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2021 (ενιαίο σύστημα εισαγωγής)

Α.Το μεταβατικο? στα?διο ανα?μεσα σε παλαιο? και νε?ο συ?στημα, ο?πως οριζο?ταν με το α?ρθρο 166 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α ?) για τις πανελλαδικε?ς εξετα?σεις Γενικου? Λυκει?ου του 2020, ε?χει λη?ξει και επομε?νως δεν ισχυ?ει για τις πανελλαδικε?ς εξετα?σεις του