Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών για υποβολή αίτησης απόσπασης (Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων)

Σας κοινοποιούμε την πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορά την υποβολή αιτήσεων απόσπασης μόνιμων εκπαιδευτικών προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) στην Περιφερειακή Δ/νση Π. και Δ. Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, για το σχολ. έτος 2019-2020 Δείτε και κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα από

Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2002)

Aπό το Υπουργείο Παιδείας  και τη ΔΔΕ Λακωνίας  διαβιβάστηκε στα σχολεία μας  το ακόλουθου έγγραφο  «Διαβίβαση Πρόσκλησης-Επιλογής-Κατανομής Στρατεύσιμου Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2002).» Σχετ.: το με αρ. πρωτ. Φ.430/98/236268/Σ.8127/14-11-2019 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Σας διαβιβάζουμε το με

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio