Οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την περίοδο αναστολής των μαθημάτων λόγω κορονοϊού.

Οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση  κατά την περίοδο αναστολής των μαθημάτων λόγω κορονοϊού.

Σας γνωστοποιούμε  Οδηγίες για την υλοποίηση των προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με ασύγχρονη μέθοδο διδασκαλίας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των μαθημάτων στις σχολικές μονάδες προς όφελος των μαθητών/τριών.  Όσον αφορά στη Σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, οι

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio