Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2020-2021

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2020-2021

                  Επισημάνσεις  Ολόκληρη η εγκύκλιος ———->  ΕΔΩ 

Μείωση του αριθμού των εξεταζόμενων μαθημάτων και αλλαγές στον τρόπο εξέτασης των μαθητών του Γενικού Λυκείου

ΠΗΓΗ Η μείωση του αριθμού των εξεταζόμενων μαθημάτων και οι αλλαγές στον τρόπο εξέτασης των μαθητών του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018 ? 2019 περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό έγγραφο που απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στις Διευθύνσεις

2017-18: Οι Δημιουργικές Εργασίες

2017-18: Οι Δημιουργικές Εργασίες

Δημιουργικές Εργασίες Σκοπός και γενικά χαρακτηριστικά Οι Δημιουργικές Εργασίες (Δ.Ε.) είναι υποχρεωτικές, αφορούν όλα τα μαθήματα Α? και Β? τάξης Ημερησίου και Α?, Β? και Ε? τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου εκτός από την Ερευνητική Εργασία, υλοποιούνται στο πλαίσιο των μαθημάτων που θα οριστούν για

Δραστηριότητες από εκπαιδευτικούς και μαθητές του κλάδου των Φυσικών Επιστημών

Δυο εξαιρετικές δραστηριότητες ανέπτυξαν οι εκπαιδευτικοί  του κλάδου των Φυσικών Επιστημών και οι μαθητές του σχολείου μας αποκομίζοντας εμπειρίες και καταλήγοντας σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης τριών πειραμάτων και της παρατήρησης της πορείας τους. Πιο συγκεκριμένα:  Το

Δημιουργικές Εργασίες

ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 38 /2 Μαρτίου 2018 NOMOΣ ΥΠ? ΑΡΙΘΜ. 4521 Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις Άρθρο 34 Το άρθρο 8 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 8 Δημιουργικές Εργασίες α) Σκοπός και γενικά χαρακτηριστικά Οι Δημιουργικές

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νόμος “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις”

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νόμος “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις”  Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:  Άρθρο 2 Σχολές και Τμήματα Άρθρο 18 Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ? ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Άρθρο 29 Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσω- πικού

2018: Έτος Μαθηματικών

Α. Με την με αριθμό 6338/Δ2/16-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακηρύχτηκε το έτος 2018 ως «Έτος Μαθηματικών». Στόχοι της ανακήρυξης είναι αφενός να προβληθεί και να αναδειχθεί η σημασία των Μαθηματικών και ο ρόλος τους στη δημιουργία

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2017-2018

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2017-2018

Διαβιβάστηκε σήμερα στα σχολεία η εγκύκλιος (δείτε την ΕΔΩ), που αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων για το τρέχον σχολικό έτος. Επισημαίνεται   ότι για όλα τα προγράμματα της ανωτέρω εγκυκλίου δεν προβλέπεται συμπλήρωση ωραρίου. Τα σχέδια των

Δημιουργικές Εργασίες Λυκείου 2017-2018

ΠΗΓΗ: ΙΕΠ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  Ενδεικτικό υποστηρικτικό υλικό YΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι: Σχέδιο για την προετοιμασία εκπόνησης Δημιουργικής Εργασίας .docx     .pdf YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Σχέδιο για την εκπόνηση Δημιουργικής Εργασίας .docx    .pdf Παραδείγματα Υποδείγματος Ι Παραδείγματα