ΤΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/2020 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 456/ τ.Β’/ 13-02-2020  με τη διαδικασία των κλειστών προσφορών που θα πληροί ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία :

  1. Τόπος προορισμού : Ιωάννινα ( μέσω της νέας Εθνικής Οδού)
  2. Χρόνος πραγματοποίησης : Από 19 έως 22 Απριλίου 2024
  3. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 76 μαθητές/τριες της Α΄ τάξης  και 5 συνοδοί εκπαιδευτικοί.
  4. Μεταφορά με σύγχρονο λεωφορείο που να διαθέτει ειδικό σήμα.
  5. Κατηγορία καταλύματος 3 αστέρων στο κέντρο της πόλης, με πρωινό ή με ημιδιατροφή εντός του ξενοδοχείου. Η διαμονή των μαθητών σε τρίκλινα κυρίως δωμάτια και των συνοδών καθηγητών σε μονόκλινα.
  6. Περιηγήσεις με το λεωφορείο κατά τις ημέρες παραμονής στα αξιοθέατα του N. Ιωαννίνων ( Δωδώνη, Ζαγοροχώρια)
  7. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή,
  8. Ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
  9. Επισύναψη στην προσφορά επιβεβαιώσεων κράτησης από τα προτεινόμενα ξενοδοχεία, ενημέρωση για τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιηθούν ( αρ. θέσεων οχημάτων, άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο)

Για τις παραπάνω υπηρεσίες απαραίτητη θεωρείται η τελική συνολική τιμή του ταξιδιού και η επιβάρυνση ανά μαθητή. Να γίνεται ρητή αναφορά στην κατηγορία του καταλύματος που προτείνεται.

Η προσφορά να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ  ή βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου.

  Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την 21η Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως προς το σχολείο μας. Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα στη 12:30 μ.μ.

 Η Διευθύντρια

Γεωργία Κυριακοπούλου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάληψης μαθητικής  εκδρομής
Ετικέτες: