Σύμβουλοι σχολικής ζωής για το σχολείο μας είναι οι παρακάτω εκπαιδευτικοί: 

Α Λυκείου: Αθανάσιος Ρουμελιώτης

Β Λυκείου: Μυρσίνη Πολυμενάκου 

Γ Λυκείου : Ευγενία Κατσίχτη 

 

 

Συ?μβουλος Σχολικη?ς Ζωη?ς: Προσόντα επιλογής-καθηκοντολόγιο