Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΠΗΓΗ Συνδέσμων 

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση(διαδικασίες εγγραφής εκπαιδευτικών-οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης webex)