ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΓΕΛ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ 

(Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2020-2021, καθορίζεται με την υπό στοιχεία 8212/Γ2/28-01-2002 (Β? 131) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΓΕΛ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΕΛ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Προγράμματα Σπουδών (Λατινικά, Ιστορία και Βιολογία)