Δημοσιεύουμε τις αναθέσεις όλων των μαθημάτων στους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς του σχολείου μας ανά  Τμήμα (αρχείο excel). 

Ανοίγετε το αρχείο και επιλέγετε κάτω αριστερά το Τμήμα που σας ενδιαφέρει  ΕΔΩ

Επισημαίνουμε ότι οι πίνακες θα είναι πλήρεις, μόλις καλυφθούν τα κενά των εκπαιδευτικών που  χρειάζεται το σχολείο μας.  

Οι αναθέσεις των μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς του 1ου ΓΕΛ Σπάρτης ανά τμήμα