Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, με πρωτοβουλία του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων, οργανώνει, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης ΥΠ.Π.Ε.Θ. και τον Δήμο Σπάρτης, επιμορφωτικό σεμινάριο 10 ωρών για τους εκπαιδευτικούς της Λακωνίας, με τίτλο: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη μαθητικών βίντεο». 

Στόχος του σεμιναρίου είναι ο κάθε επιμορφούμενος εκπαιδευτικός, μέσα από το θεωρητικό τμήμα και τις πρακτικές ασκήσεις του επιμορφωτικού σεμιναρίου, να αποκομίσει τα εφόδια εκείνα που θα τον βοηθήσουν στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη μαθητικών βίντεο στο πλαίσιο των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή, μέσω του συνδέσμου: Αίτηση Συμμετοχής, μέχρι την 29η Σεπτεμβρίου 2017. Επισημαίνεται ότι το επιμορφωτικό αυτό σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε δεκαπέντε (15) εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας, καθώς ο διαθέσιμος εξοπλισμός δεν μπορεί να καλύψει περισσότερα άτομα. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι/ες υπερβούν τον ανωτέρω αριθμό, θα διενεργηθεί κλήρωση για την επιλογή των επιμορφούμενων. Στη συνέχεια, οι επιμορφωθέντες/είσες θα λειτουργήσουν, εφ? όσον το επιθυμούν, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων, ως πολλαπλασιαστές γνώσης στη σχολική τους μονάδα.

Το επιμορφωτικό αυτό σεμινάριο θα γίνει στο Μανουσάκειο Μουσείο Αστικού και Λαϊκού Πολιτισμού του Δήμου Σπάρτης (Οδ. Ανανίου 13, Σπάρτη), σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Παρασκευή, 06 Οκτωβρίου 2017
16:00 ? 16:15 Προσέλευση
16:15 ? 16:25 Στόχοι του επιμορφωτικού σεμιναρίου: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη μαθητικών βίντεο

Δημ.Βαχαβιώλος, Υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων, ΔΔΕ Λακωνίας

16:25 ? 16:45 Δημιουργία βίντεο στα σχολεία

Σοφία Παπαδημητρίου, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης ΥΠ.Π.Ε.Θ.

16:45 ? 17:15 Εισαγωγή στην κινηματογραφική γλώσσα

Παναγιώτης Δαραμάρας – Γεράσιμος Παπαπαναγιώτου, Στελέχη Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης ΥΠ.Π.Ε.Θ.

17:15 ? 17:30 Διάλειμμα
17:30 ? 20:00

 

Γνωριμία με το πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο (Πρακτική άσκηση)

Γεράσιμος Παπαπαναγιώτου – Παναγιώτης Δαραμάρας, Στελέχη Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σοφία Παπαδημητρίου, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 

 

Σάββατο, 07 Οκτωβρίου 2017

 

9:00 ? 9:15 Προσέλευση
9:15 ? 10:15

 

Προετοιμασία άσκησης (επιλογή θέματος – λήψεις)

Γεράσιμος Παπαπαναγιώτου – Παναγιώτης Δαραμάρας

Στελέχη Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σοφία Παπαδημητρίου, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης ΥΠ.Π.Ε.Θ.

10:15 ? 11:15

 

Διάλειμμα

 

11:15 ? 13:00 Επεξεργασία βίντεο ? παραγωγή έργου

Γεράσιμος Παπαπαναγιώτου – Παναγιώτης Δαραμάρας,

Στελέχη Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σοφία Παπαδημητρίου, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης ΥΠ.Π.Ε.Θ.

13:00 ? 13:30 Προβολή έργων
13:30 ? 14:00 Συζήτηση ? προβληματισμός για τα έργα

Γεράσιμος Παπαπαναγιώτου – Παναγιώτης Δαραμάρας,

Στελέχη Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σοφία Παπαδημητρίου, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης ΥΠ.Π.Ε.Θ.

14:00 Παραλαβή βεβαιώσεων

   

 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Μαθητικών Βίντεο