Διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2020

Διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2020

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2020 ξεκινούν από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και λήγουν  την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020. Πιο συγκεκριμένα οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ.

Ενημέρωση εκπαιδευτικών: Ανάληψη υπηρεσίας

Α. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ: 1. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας και υπηρετούν στο νομό το διδακτικό έτος 2019-2020, στις 30-6-2020 ημέρα Τρίτη οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Λακωνίας για ανάληψη