Α. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ:

1. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας και υπηρετούν στο νομό το διδακτικό έτος 2019-2020, στις 30-6-2020 ημέρα Τρίτη οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Λακωνίας για ανάληψη υπηρεσίας.

2. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας και έχουν αποσπαστεί το διδακτικό έτος 2019-2020 σε άλλο ΠΥΣΔΕ, στις 30-6-2020 ημέρα Τρίτη οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Λακωνίας για ανάληψη υπηρεσίας. Αν το ΥΠΑΙΘ δώσει τη δυνατότητα στους εν λόγω εκπαιδευτικούς να αναλάβουν υπηρεσία με υπεύθυνη δήλωση στις 30-6-2020, θα σας στείλουμε το σχετικό έγγραφο (μέχρι στιγμής δεν έχουμε σχετική ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘ)

3. Οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν με άδεια κύησης, λοχείας , ανατροφής ή μακροχρόνιας αναρρωτικής πέραν της 30-6-2020 δεν οφείλουν να παρουσιαστούν με τη λήξη του διδακτικού έτους .

4. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί σε φορείς μέχρι τις 31-8-2020, απαλλάσσονται της ανάληψης υπηρεσίας και της θερινής υπηρεσίας.

 

Β.ΘΕΡΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ:

1. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας και υπηρετούν στο νομό το διδακτικό έτος 2019-2020, θα πραγματοποιήσουν τη θερινή τους υπηρεσία στη σχολική μονάδα προσωρινής τοποθέτησης του διδακτικού έτους 2019-2020 μόνο αν δεν επαρκούν οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας

2. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας και έχουν αποσπαστεί το διδακτικό έτος 2019-2020 σε άλλο ΠΥΣΔΕ, δεν θα πραγματοποιήσουν θερινή υπηρεσία.

3. Δεδομένου ότι αυτή την περίοδο γίνονται υπηρεσιακές μεταβολές (οριστικές τοποθετήσεις, βελτίωση θέσης), για να μην υπάρξει αναστάτωση στις σχολικές μονάδες, οι εκπαιδευτικοί που θα τοποθετηθούν οριστικά ή θα μετατεθούν σε άλλη σχολική μονάδα εντός του μηνός Ιουλίου, θα πραγματοποιήσουν τη θερινή τους υπηρεσία στο σχολείο που υπηρετούν τώρα.

 

 Γ. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1. Τα νεοδιόριστα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση προσωρινής τοποθέτησης από το ΠΥΣΕΕΠ οφείλουν στις 30-6-2020 να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Λακωνίας (εξαιρουμένων των εκπαιδευτικών της ανωτέρω περίπτωσης Α.3 )

2. Τη θερινή υπηρεσία τους θα την πραγματοποιήσουν στο ΕΕΕΕΚ Μυστρά εφόσον δεν επαρκούν οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί για τις θερινές υπηρεσίες.

 

Τέλος οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν στη ΔΔΕ Λακωνίας ή μετατέθηκαν από τη ΔΔΕ Λακωνίας σε άλλη Διεύθυνση, δεν θα πραγματοποιήσουν θερινή υπηρεσία σε σχολική μονάδα του νομού.

Ενημέρωση εκπαιδευτικών: Ανάληψη υπηρεσίας