Οδηγός εκπαιδευτικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (βίντεο)

Οδηγός εκπαιδευτικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (βίντεο)

Το βίντεο περιλαμβάνει τις βασικές αρχές της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δημιουργήθηκε από την Δρ. Γκέλυ Μανούσου, ΣΕΕ ΠΕ70, 5ο ΠΕΚΕΣ, Καθηγήτρια Σύμβουλο στη Θεματική Ενότητα Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Η παρουσίαση περιγράφει ένα βασικό