Το βίντεο περιλαμβάνει τις βασικές αρχές της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δημιουργήθηκε από την Δρ. Γκέλυ Μανούσου, ΣΕΕ ΠΕ70, 5ο ΠΕΚΕΣ, Καθηγήτρια Σύμβουλο στη Θεματική Ενότητα Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Η παρουσίαση περιγράφει ένα βασικό παιδαγωγικό πλαίσιο και πρακτικές οδηγίες για την υλοποίηση των τηλεδιασκέψεων στη σχολική εξΑΕ. Δημιουργήθηκε από την Δρ. Γκέλυ Μανούσου, ΣΕΕ ΠΕ70, 5ο ΠΕΚΕΣ, Καθηγήτρια Σύμβουλο στη Θεματική Ενότητα Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

 

Το βίντεο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για τη δημιουργία εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού. Δημιουργήθηκε από: την Δρ. Γκέλυ Μανούσου, ΣΕΕ ΠΕ70, 5ο ΠΕΚΕΣ, Καθηγήτρια Σύμβουλο στη Θεματική Ενότητα Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, την Δρ. Αντωνία-Μαρία Χαρτοφύλακα, Καθηγήτρια Σύμβουλο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Σύμβουλο εφαρμογών e-learning και την Δρ. Βασιλική Ιωακειμίδου, Εκπαιδευτικό ΠΕ70, 152 Δ.Σ. Αθηνών

Οδηγός εκπαιδευτικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (βίντεο)