Πράξη 1η

Σήμερα 16 Nοεμβρίου 2022 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:10 στο γραφείο της Δ/ντριας του 1ου Γενικού Λυκείου Σπάρτης συνήλθε η επιτροπή που συγκροτήθηκε για να εξετάσει τις οικονομικές προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων για την πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της Γ ΄τάξης στην Θεσσαλονίκη από τις12-12-2022 έως τις 16-12-2022

Στη συνεδρίαση παρέστησαν , οι συνοδοί εκπαιδευτικοί Μουρτζίκος Σωτήριος,(ο οποίος αναπληρώνει την Διευθύντρια λόγω απουσίας της), ο κ.Αντωνέας Ευστράτιος, οι εκπρόσωποι του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του 1ου Γενικού Λυκείου Σπάρτης κ. Βιόλτσα Μπρέγκου – Μελά, κ. Ντουβή Κατερίνα, και οι εκπρόσωποι της μαθητικής κοινότητας Μαδημένος Χρήστος και Κοντάκου Δήμητρα.

Οι προσφορές ανά μαθητή ήταν πέντε (5) και προέρχονται από τα γραφεία:

1. At Holidays

– EL GREKO 3*- superior με πρωινό 205 ευρώ και με ημιδιατροφή 250 ευρώ.

2. Travel PROJEJT

– TELONI HOTEL 3* με πρωινό 225 ευρώ, με ημιδιατροφή 275 ευρώ.

3. ZORPIDIS travel services

-TELLIONI 3* με πρωινό 230 ευρώ, με ημιδιατροφή 278 ευρώ.

4. smile acadimos

-VERGINA HOTEL 3* , με πρωινό 228 ευρώ, με ημιδιατροφή 269 ευρώ.

5. Manessis

– AEGEON HOTEL 3*, με πρωινό 224 ευρώ, με ημιδιατροφή 270 ευρώ.

Μετά το άνοιγμα και την αξιολόγηση των προσφορών η επιτροπή αποφασίζει να αναθέσει την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Θεσσαλονίκη από τις 12-12-20222 έως τις 16-12-2022.

στο γραφείο τουρισμού At Holidays στο Ξενοδοχείο EL GREKO 3*– superior με πρωινό, 205 ευρώ, που είχε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής πλευράς προσφορά ( κριτήρια οικονομικά και ποιοτικά).

Για τον λόγo αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως ακολούθως.

                                             Η Πρόεδρος                                                  Τα μέλη

Αντωνέας Ευστράτιος

Βιόλτσα Μπρέγκου – Μελά

Ντουβή Κατερίνα

Μαδημένος Χρήστος

Κοντάκου Δήμητρα

Πραγματοποίηση πενθήμερης εκδρομής Γ ΄ΓΕΛ (Πράξη αξιολόγησης προσφορών)