ΑΓΓΛΙΚΑ : 

Οι εξετάσεις στο Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «ΑΓΓΛΙΚΑ» για τον Νομό Λακωνίας  θα διενεργηθούν στο 2ο Γενικό Λύκειο Σπάρτης και σε ώρα που καθορίζεται από το παρακάτω έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας 

Εξεταστικά κέντρα Ειδικών Μαθημάτων για όλες τις κατηγορίες υποψηφίων