Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) καλεί τους τελειόφοιτους μαθητές και μαθήτριες ( Γ? Λυκείου) που φοιτούν στα Γενικά (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικά (ΕΠΑ.Λ.), Δημόσια και Ιδιωτικά, κατά το τρέχον σχ. έτος ( 2019-2020 ), οι οποίοι κατέκτησαν από 1η έως 3η νίκη σε Διεθνείς (Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες) ή Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες (Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων) και ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τις αθλητικές διακρίσεις τους, για την πρόσβαση τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, να συμπληρώσουν και να αποστείλουν προς την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ ( μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: physea@minedu.gov.gr)  τις δύο (2) επισυναπτόμενες αιτήσεις καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά: ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

«Διαδικασία Έκδοσης Βεβαίωσης Νίκης για την αναγνώριση διάκρισης σε Διεθνείς (Παγκόσμιους Σχολικούς αγώνες )

 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣhttps://drive.google.com/file/d/1ekJI3gsZxxK_H0KP-sUZmfJHecSn-aRV/view?usp=sharing,

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης Νίκης για την αναγνώριση διάκρισης σε διεθνείς η Πανελλήνιους σχολικούς αγώνες
Ετικέτες: