Πράξη 1η

Σήμερα  12   Φεβρουαρίου   2020 , ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:30 στο γραφείο  της Δ/ντριας  του 1ου Γενικού Λυκείου Σπάρτης συνήλθε η επιτροπή που συγκροτήθηκε για να εξετάσει τις οικονομικές προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων για την πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της Γ ΄τάξης στην Θεσσαλονίκη από τις 24-2-2020 έως τις 28-02-2020.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν η Δ/ντρια του σχολείου κ. Γεωργία Κυριακοπούλου, οι συνοδοί εκπαιδευτικοί  Καχριμάνης Ιωάννης   και  Κουτρουμάνη Παναγιώτα   εκπρόσωπος του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του 1ου Γενικού Λυκείου Σπάρτης κ. Γρουμπός Σταύρος  και οι πρόεδροι των τμημάτων Φρατζέσκος Αγης (Γ3)  και Καλημέρης Αριστοτέλης (Γ1).

 Οι προσφορές ανά μαθητή ήταν δύο  και προέρχονται από τα γραφεία:

  1. HAPPY days

  HOTEL  TELIONI  3*  με πρωινό 142 ευρώ, με ημιδιατροφή 165 ευρώ

  1. At Holidays

–  CAPSIS 4*  με πρωινό 172 ευρώ, με ημιδιατροφή 199 ευρώ

– EL GRECO 3* με πρωινό 131 ευρώ, με ημιδιατροφή 155 ευρώ

 Μετά το άνοιγμα και την αξιολόγηση των προσφορών η επιτροπή αποφασίζει να αναθέσει την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην  Θεσσαλονίκη από τις 24-2-2020 έως τις 28-02-2020

             στο γραφείο τουρισμού At Holidays

 στο ξενοδοχείο EL GRECO 3* με ημιδιατροφή 155 ευρώ,  που είχε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής πλευράς προσφορά  ( κριτήρια οικονομικά και ποιοτικά).                                                                                            

 Για τον λόγo αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

           Ο Πρόεδρος                                                           Τα μέλη

 

Ανάθεση πραγματοποίησης πενθήμερης εκδρομής Γ’ ΓΕΛ στη Θεσσαλονίκη