Σήμερα  12 Μαρτίου  2019 , ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:20 στο γραφείο  ης Δ/ντριας  του 1ου Γενικού Λυκείου Σπάρτης συνήλθε η επιτροπή που συγκροτήθηκε για να εξετάσει τις οικονομικές προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων για την πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της A ΄τάξης στo Bόλο από τις 13-4-2019 έως τις 16-04-2019.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν η Δ/ντρια του σχολείου κ. Γεωργία Κυριακοπούλου, οι εκπαιδευτικός  Μουρτζίκος Σωτήριος (υποδιευθυντής και εκπρόσωπος των συνοδών εκπαιδευτικών),  εκπρόσωπος του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του 1ου Γενικού Λυκείου Σπάρτης κ. Γρουμπός Σταύρος  και οι  πρόεδροι των τμημάτων Αρβανίτη (Α1) Μιχαλόπουλος (Α2) και Παναγόπουλος (Α3).

 Οι προσφορές ανά μαθητή ήταν τρεις  και προέρχονται από τα γραφεία:

  1. At Holidays

  KALLONI 3* με πρωινό 153 ευρώ, με ημιδιατροφή 169 ευρώ

  1. ZORPIDIS

KALLONI 3*  με πρωινό 178 ευρώ, με ημιδιατροφή 194 ευρώ

  1. MANESSIS

KALLONI 3*  με πρωινό 170 ευρώ, με ημιδιατροφή 190 ευρώ

 Μετά το άνοιγμα και την αξιολόγηση των προσφορών η επιτροπή αποφασίζει να αναθέσει την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στον Βόλο από τις 13-4-2019 έως και 16-4-2019, στο γραφείο τουρισμού

ΑΤ Holidays? στο ξενοδοχείο    KALLONI 3* με πρωινό 153 ευρώ, με ημιδιατροφή 169 ευρώ που είχε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής πλευράς προσφορά  ( κριτήρια οικονομικά και ποιοτικά).                                                                                             

 Για τον λόγo αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως ακολούθως.

  

          Ο Πρόεδρος                                                           Τα μέλη

Aνάθεση πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στον Βόλο σε ταξιδιωτικό γραφείο