ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

     Αγαπητοί γονείς, 

     στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, προς όφελος των μαθητών μας, σας ενημερώνουμε  για τα παρακάτω:

  1. Φοίτηση Απουσίες

Η φοίτηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τη Πολιτεία είναι επιβεβλη­μένη και υποχρεωτική. Ως εκ τούτου, οι απουσίες που πραγματοποιούνται δρουν σε βάρος της εκπαίδευσης των μαθητών και της μόρφωσης τους.

Με την υπουργική απόφαση 10645/ΓΔ4/22-1-2018(Β΄ 120), καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Το όριο των απουσιών που δικαιούται ένας μαθητής/τρια στη διάρκεια της σχολικής χρόνιας για τα Γενικά Λύκεια, είναι 114 απουσίες.

Από το τρέχον διδακτικό έτος επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). Εάν τις υπερβαίνει, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να επαναλάβει τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

Ειδικά για το σχολικό έτος 2017-18, μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής και η φοίτηση μαθητή/τριας που πραγματοποίησε έως 164 απουσίες, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής :

α) για τις παραπάνω από τις 114 έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από ιατρό που βεβαιώνουν την ασθένεια,

β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας των δύο τετράμηνων, είναι δεκαπέντε πλήρες και

γ) δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών του άρθρου 24 παρ. 2 και 3.

Απουσίες οι όποιες δεν προσμετρώνται. (Άρθρο 24) Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-1-2018.

Παράγραφος 2. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες έως είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος:

α) για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση συστηματικά μετά από νεφρική ανεπάρκεια ή υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση,

β) για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε θεραπεία αποδοχής μοσχεύματος,

γ) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από όλων των τύπων νεοπλασίες και υποβάλλονται σε θεραπεία συντήρησης,

δ) για τους μαθητές/τριες που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, με τις προϋποθέσεις που ορίζει η υπουργική απόφαση 2209/1998 (Β’ 314),

ε) για τους μαθητές/τριες που πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και έχουν ανάγκη μετάγγισης αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα.

Παράγραφος 3. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών/τριών μέχρι είκοσι (20) ημερών που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού όπως :

α. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση

β. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο

γ. θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συνεχή παραμονή σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο.

  1. Ενημέρωση γονέων για απουσίες

Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών επιβάλλεται να ενημερώνονται άμεσα για κάθε απουσία του/της μαθητή/τριας.

Το σχολείο, ενημερώνει τους κηδεμόνες (τηλεφωνική κλήση, μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με μήνυμα (SMS) στο κινητό τηλέφωνο των κηδεμόνων, επιστολή), και να φροντίζουν να πληροφορούνται τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών.

  1. Επιπλέον σας ενημερώνουμε πως από την φετινή σχολική χρονιά, η Διεύθυνση του σχολείου θα είναι ανοικτή κάθε Τετάρτη και ώρες 5-6 το απόγευμα στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των γονέων των μαθητών-τριων του σχολείου μας.(απουσίες, βεβαιώσεις, κλπ.)

 Σπάρτη 9 Φεβρουαρίου 2018

Ενημερωτικό σημείωμα για τους γονείς και κηδεμόνες