Τελευταία ενημέρωση : 15/6/2017

Δημιουργικές εργασίες για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας  Α Λυκείου, της Ιστορίας  Α Λυκείου και της Ιστορίας  Β’ Λυκείου   (Ιστολόγιο) 

Εποπτεία_Καθοδήγηση: Δεμοιράκου Μαρία, φιλόλογος

_____________

Οι εργασίες των μαθητών για τα μαθήματα της Λογοτεχνίας,  της Γλώσσας και της Ιστορίας Α Λυκείου (Ιστολόγιο)

Εποπτεία_Καθοδήγηση: Δεμοιράκου Μαρία, φιλόλογος

_____________

Δημιουργικές εργασίες στο μάθημα Μεσαιωνικής και Νεότερης Ιστορίας της Β’ Λυκείου (Ιστολόγιο) 

Εποπτεία- Καθοδήγηση: Ρασιδάκη Πηνελόπη, φιλόλογος

_____________

 

Συνθετική εργασία μαθητών: Πολιτική Παιδεία Β΄Λυκείου

Τμήμα Β3  , Εποπτεία καθοδήγηση: Παυλάκου Δήμητρα

………………………………

Ομαδικές Εργασίες : Μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα, Ενότητα: Ρατσισμός

Εποπτεία – Καθοδήγηση: Κατσίχτη Ευγενία, φιλόλογος

————————-

Εργασία μαθητών Α’  Λυκείου Εποπτεία: Κατσή Γεωργία (Ιούνιος 2017) 

2016-2017: Οι εργασίες των μαθητών μας