Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2006

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2006

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση δελτίου απογραφής στρατευσίμων κλάσης 2007 είναι η 31η Μαρτίου 2024. Δείτε τις οδηγίες στο αρχείο που επισυνάπτεται παρακάτω: