Οι εξωδιδακτικές εργασίες των εκπαιδευτικών του σχολείου μας

  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ     1 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥΡΤΖΙΚΟΣ    2 ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ   3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΟΥΡΤΖΙΚΟΣ   4 ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΑΠΑΤΣΙΡΟΣ   5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ MY SCHOOL ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΣ- ΜΟΥΡΤΖΙΚΟΣ  6 ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ