Πριν τις απολυτήριες ενδοχολικές εξετάσεις οι Πανελλαδικές Εξετάσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                  

Πενθήμερη εκδρομή Γ Λυκείου: Αξιολόγηση προσφορών και επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου

Σήμερα  11 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο γραφείο  του Δ/ντή του 1ου Γενικού Λυκείου Σπάρτης συνήλθε η επιτροπή που συγκροτήθηκε, για να εξετάσει τις  οικονομικές προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων για την πενθήμερη εκδρομή των μαθητών της Γ΄