Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Στη σελίδα Χρήσιμοι Σύνδεσμοι μπορείτε να βρείτε χρήσιμους συνδέσμους που αφορούν: ιστοσελίδες γενικού ενδιαφέροντος ,  ιστοσελίδες σχολείων του νομού μας, σελίδες σχετικές με την ειδικότητά σας .  Ειδικότερα οι φιλόλογοι μπορούν να βρουν πολύτιμο διαδικτυακό  υλικό για  μαθήματα τους ,