Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2024

Στη σελίδα αυτή θα αναρτώνται:  α) το σχέδιο δράσης που εκπονεί η σχολική μονάδα κατά τα οριζόμενα του ν. 4692/2020 (Α΄111) και  β) τα αποτελέσματα  της εσωτερικής αξιολόγησης  που εξάγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο του ν. 4692/2020.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ -ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
12/10/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2412/10/2023 Συλλογικός Προγραμματισμός Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου των σχολικών μονάδων (2023)12/10/2023 Ενδεικτικά εργαλεία διερεύνησης των θεματικών αξόνων και αποτίμησης των δράσεων (2023)12/10/2023 Σχέδια Δράσης – Προτάσεις Σχεδιασμού (2023)

12/10/2023 Οδηγός Αξιολόγησης Σχολικών Μονάδων (2023)

12/10/2023 Θεσμικό πλαίσιο 

17/9/2021: Συλλογικός Προγραμματισμός –Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας- Οδηγός εφαρμογής

17/9/2021 ΙΕΠ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Η  σελίδα του ΙΕΠ  η σχετική με τη σχολική αξιολόγηση (Νέα- Ανακοινώσεις, Ταυτότητα, Οδηγοί και εργαλεία , Συχνές ερωτήσεις Θεσμικό Πλαίσιο)

17/9/2021: ΙΕΠ_ Αξιολόγηση σχολικων μονάδων  ιστοσελίδα ΙΕΠ

17/9/2021 : Αξιολόγηση σχολικής μονάδας ppt 

17/9/2021: Τεκμηρίωση αποτίμησης αξόνων αξιολόγησης σχολικής μονάδας

16/9/2021 :  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4692/2020 ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020 Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις: Συλλογικός προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου και ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης – Αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό έργο τους  

26/6/2024: Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2023-2024)

21/10/2023: Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας (συνοπτική μορφή) για το σχολικό έτος 2023-24

28/6/2023: Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-2023)

19/10/2022:ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 2022-2023

12/9/2022: Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας

23/6/2022:Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

4/11/2021: ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2021-2022

29/9/2021 Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)