Τα Μαθητικά Συμβούλια για το 2019- 2020 

Την Παρασκευή 11  Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου μας. Από την εκλογική διαδικασία  προέκυψε το Δεκαπεντεμελές Συμβούλιο του σχολικού έτους 2019-2020. 

Δεκαπενταμελές συμβούλιο 1ου ΓΕΛ Σπάρτης
     
Πρόεδρος Κυριακουλάκου  Ευγενία
Αντιπρόεδρος Χότζα Κρενάρ
Γραμματέας Παναγόπουλος Γεώργιος
Μέλος Νικολακάκη Μαρία
Μέλος Μακρυσόπουλος Αθανάσιος
Μέλος Κοντοές Ευθύμιος
Μέλος Δριβάκου Σταματίνα
Μέλος Καββούρης  Χρήστος
Μέλος Μακρής Αντώνιος
Μέλος Τραγάς Άγγελος
Μέλος Γαρεφαλάκης  Σταύρος
Μέλος Γκλουχ  Αλέξανδρος
Μέλος Κατσίχτης  Σπύρος
Μέλος Σουμάκης  Σπύρος
Μέλος Μαλτέζος  Νικόλαος

 


Το νομικό πλαίσιο των μαθητικών  κοινοτήτων 

Δείτε επίσης και ενημερωθείτε: 

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Μαθητικά Συμβούλια: Δεκαπενταμελές και Πενταμελή