ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019: Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

  • Έτος, Διακοπές και Αργίες
  • Υπηρεσιακά Βιβλία – Έντυπα
  • Εγγραφή μαθητών/τριών
  • Μετεγγραφή
  • Φοίτηση μαθητών/τριών (Φοίτηση,Απουσίες που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης,Απαλλαγή μαθητών/τριών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα,Κατ’ ιδίαν διδαχθέντες/θείσες μαθητές/τριες και στρατεύσιμοι
    Κατ’ οίκον διδασκαλία,Έλεγχος και καταχώριση των απουσιών,Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες,Ενημέρωση γονέων – Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν) 
  • Παιδαγωγικές δράσεις και μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου
  • Άλλες διατάξεις ( Άρθρο 33 Ιδιωτική Εκπαίδευση Άρθρο 35 Εσπερινά σχολεία) 

Μελετήστε ή και κατεβάστε το ΦΕΚ από ΕΔΩ

Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Ετικέτες: