Κανονισμός σχολείου

Δευτέρα, 07 Οκτώβριος 2013 06:25
Εκτύπωση

1. Οι μαθητές προσέρχονται έγκαιρα, όταν χτυπήσει το κουδούνι, και τηρούν την πρέπουσα στάση κατά την ώρα της κοινής προσευχής.

2. Οι μαθητές δεν μπαίνουν στην αίθουσα πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

3. Οι μαθητές δεν μπαίνουν στις αίθουσες μετά την είσοδο των καθηγητών. Εξαίρεση γίνεται μόνο κατά την πρώτη διδακτική ώρα  κατόπιν ειδικής άδειας από τον διευθυντή.

4. Με την έναρξη των διαλειμμάτων οι μαθητές βγαίνουν από τις αίθουσες και κατεβαίνουν όλοι στο προαύλιο.

5. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι δυο επιμελητές παραμένουν στην αίθουσα ασκώντας τα καθήκοντά τους.

6. Ο απουσιολόγος κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων έχει τη δυνατότητα να παραμείνει στην αίθουσα προκειμένου να ασκεί τα καθήκοντά  του.

7. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου οι μαθητές δεν  απουσιάζουν μεμονωμένες ώρες χωρίς την άδεια του διευθυντή και παραμένουν στο σχολικό χώρο ακόμη και κατά την διάρκεια των κενών ωρών λόγω απουσίας καθηγητή.

8. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου οι μαθητές  δεν επιτρέπεται να προμηθεύονται προϊόντα από εξωσχολικούς προμηθευτές.

9. Οι μαθητές προσέχουν ώστε να μην προκαλούν φθορές. Οποιαδήποτε φθορά προκαλείται αποκαθίσταται από αυτόν που την προκάλεσε.

10. Η συμπεριφορά των μαθητών κατά την ώρα του μαθήματος πρέπει να είναι υποδειγματική κι εποικοδομητική.

11. Κατά τη διάρκεια  των σχολικών περιπάτων ή εκδρομών δεν κάνουν χρήση ποδηλάτων ή άλλων τροχοφόρων.

12. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή και παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου (π.χ. ρολόι ή στυλό με κρυφή κάμερα) εντός του σχολικού χώρου . Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο υποχρεούται, καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του.

13. Απαγορεύεται το κάπνισμα εντός του σχολικού χώρου. (ΥΙ/Γ.Π./Οικ. 76017/29-07-2002 ΦΕΚ 1001 τ. Β΄)

14. Οι μαθητές ως υπεύθυνοι άνθρωποι έχουν την υποχρέωση να σέβονται και να τηρούν τον παραπάνω κανονισμό του Σχολείου μας. 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2013 13:24