<> Εγκύκλιος Μηχανογραφικού Δελτίου 2014
 

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Εκπαιδευτική Ιστοσελίδα

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Εγκύκλιος Μηχανογραφικού Δελτίου 2014

E-mail Εκτύπωση PDF

alt

 

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.?. θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους από την Τετάρτη 18 Ιουνίου και ?ετά για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Στη συνέχεια και ?ετά τις 24 Ιουνίου θα ?πορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr και να υποβάλλουν το Μ.?. σε συγκεκρι?ένη προθεσ?ία: αρχικά κάνοντας κάποιες προσωρινές προτι?ήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση) και τελικά την οριστική υποβολή (Οριστικοποίηση) ?ετά την ανακοίνωση των βαθ?ών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ αντίστοιχα. Μέσα στην προθεσ?ία, εφόσον κάποιος υποψήφιος ?ετανιώσει και θέλει να τροποποιήσει το Μ.?., απευθύνεται στο Λύκειό του, ακυρώνεται το ήδη οριστικοποιη?ένο Μ.?. και υποβάλλει εκ νέου Μ.?. (βλ. παρ. ?2).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Από την Τρίτη 24-6-2014 ως και τη ?ευτέρα 14-7-2014, οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ?πορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό ?ελτίο (Μ.?.).  Υπενθυ?ίζεται ότι η προθεσ?ία είναι αποκλειστική και ?ετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα ?πορεί να οριστικοποιήσει το Μ.?. Από τις 24-6-2014 οι υποψήφιοι θα ?πορούν να κάνουν ?όνο πρόχειρο Μ.?. (Προσωρινή  Αποθήκευση) και ?ετά την ανακοίνωση των βαθ?ών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ αντίστοιχα, θα ?πορούν να κάνουν την τελική Οριστικοποίηση του Μ.?.


Πληροφορίες για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΕΔΩ


Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 20 Ιούνιος 2014 10:43  

TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Tελευταία ενημέρωση
18-06-2015 18:52
Last modified by: Maria Demirakou

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 photo 86e46bc2-07bb-4144-ba66-90c821154889_zps3f69a2bd.jpg

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

79eaf725-a8bd-4c32-88fe-dba6e46e0f2a zps0d27191a

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

 photo 9a70c010-08d1-4ac1-9b9f-ca6352b3c4d5_zps808693aa.jpg

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ

 photo d830d245-b157-474f-a77e-73aaa81caa20_zpseacc4a25.png

EΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ


ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Sch.gr

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Ψηφιακο Σχολειο

 photo 27d3b0e6-ceae-4dfb-bb29-99fa1e95d07a_zps482655d8.jpg


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ